Spiegels en spielereien

Een opinie

Marleen De Smet brengt met zinderende woorden en enige beelden de wereld van het onzichtbare tot uiting die schuilt onder het verraderlijke oppervlak van de dagelijksheid. Haar poëzie is transreëel, onthullend en bevrijdend zonder de geheimenisvolle veelzijdigheid van de menselijke existentie te verraden. Daarbij hanteert zij een verbale trefzekerheid, vermomd in improvisatorische spontaneïteit. In elk gedicht ontdekt de lezer onvermoede werelden van onzichtbaarheid. Marleen beseft ten volle dat poëzie nooit af is en dat de poëzielezer verondersteld is het gedicht 'mee te maken' in de dubbele betekenis die dit werkwoord in het Nederlands heeft. Aldus ontstaat een creatieve intimiteit tussen de dichter en de poëzieminnaar. Marleen De Smet bruist van authentisch en dus origineel poëtisch talent.

Marc Eyskens, Minister van Staat


OP KOMST

22 april 2018 - 14 uur.

Mattentaartvertelwandeling met verhalen van insiders en onthulling gedicht van Marleen De Smet aan 'de Verwende'.  Markt - Geraardsbergen. Klik op de titel voor meer info.

GerArt

September 2018.