Poëzie en projecten

Deze pagina is nog in opbouw.

  • 50 Meesterdichters van de lage landen bij de zee
  • Fide sed qui vide

  • Spiegeling

  • De Geraardsbergse steegjesroute

  • De biZARroute

  • 50 handen tegen elke vorm van geweld
  • Home Art

  • Retrospectieve van Daniel Janssens

  • De Mattentaart

  • GerArt 2018

50 Meesterdichters van de lage landen bij de zee

Klik op de afbeeldingen voor een grotere weergave

Fide sed qui vide


Poëzie van Marleen bij 3 beelden van Rudy Baeten

Op 16 december 2015 werd in het politiegebouw van de politiezone Geraardsbergen-Lierde het kunstwerk "Fide, sed cui vide" ingehuldigd.

In overleg met het politiecollege en de plaatselijke overheden besloot de zonechef Jurgen De Landsheer een culturele uitstraling te geven aan een open ruimte in het gerenoveerde politiegebouw van Geraardsbergen. Aan de in de regio bekende kunstenaar Rudy Baeten werd gevraagd een kunstwerk te ontwerpen dat een sterke boodschap uitdraagt voor zowel
de politie als de burgers.

Er wachtte Rudy Baeten een zware opdracht.  Na het brainstormen ontstond het idee om een beeldengroep bestaande uit 3 levensgrote beelden te vervaardigen. Met veel enthousiasme werd zijn ontwerp op maquette aanvaard en kreeg het kunstwerk zijn bestemming in de open ruimte die zich daartoe perfect leende.

Bijzondere boodschap

Het eerste aan de wand bevestigde borstbeeld met man met bolhoed, met een boek in de linkerhand en een verhakkelde paraplu in de rechterhand verwijst naar de politieman die zichzelf altijd moet beschermen. Die bescherming is niet absoluut omdat het gevaar uit onverwachte hoek kan komen waardoor aandachtig-heid een vereiste is. Het boek verwijst naar de kennis waarover elke politieman moet beschikken om zijn taak flexibel en integer te kunnen uitvoeren, maar ook naar de wetgeving. Gezagdragers moeten de voorgeschreven gedragscodes respecteren, want ook zij worden geobserveerd door een extern controle-orgaan. De ernstige en stoere gelaatsuit-drukking verwijst naar de titel "Vertrouw, maar zie toe, wie.".

Het tweede borstbeeld tegen de wand van een man die een touw uitgooit naar het
derde beeld, de in de grond verankerde figuur dat wegzakt door het ijs
verduidelijkt de symbolische hulp die geboden wordt door de politieman aan zowel
de burger als onder collega's.

De titel Fide, sed cui vide (vertaling: Vertrouw maar zie toe, wie.) ontstond in samenspraak met Marleen De Smet, een bevriende woordkunstenares die het driedelig beeldhouwwerk voorzag van een toelichtend gedicht. Marleen wil het boemangehalte van de politieman een halt
toeroepen door het woord "hand" te splitsen van "boei", wat voornamelijk de
helpende hand symboliseert en niet noodzakelijk de handboei voor de inhechtenisneming. Het gedicht werd samen met de beelden vereeuwigd tot niet zomaar een politiepronkstuk maar een betekenisvol politiekunstwerk.


Spiegeling


Een gedicht (senryu) van Marleen De Smet en een kunstwerk van  Rudy Baeten voor huwelijkjubilarissen

Liefde is...
Liefde is...

Het Geraardsbergse stadsbestuur zocht naar een origineel jubileumgeschenk. Om dat project te realiseren werd aan de plaatselijke dichteres Marleen De Smet gevraagd om bij een themagedicht of bij haar dichtbundel 'Spiegels' een kunstenaar te vinden die bereid zou zijn om bij het gedicht of bundel een passend kunstwerk te vervaardigen. De keuze viel op de Geraardsbergse kunstschilder en beeldhouwer Rudy Baeten.

Er werd gebrainstormd. Zowel het idee een sculptuur te maken als het ontwerp van Rudy Baeten werden met veel enthousiasme onthaald. Hij ontwierp een hartvormig beeld dat bestaat uit 2 personages met elkaar verbonden aan armen en voeten en zo een onvoorwaardelijke twee-eenheid vormen in een spiegeling van links naar rechts alsof een eeuwige cirkel je meesleurt in de verstrengeling van een eindeloze omhelzing. Het kunstwerk weerspiegelt niet alleen de liefde of de relatie tussen 2 mensen maar symboliseert ook hoe je in alle relaties van
familie tot vrienden tot zelfs zakenpartners in een spiegeling kan transformeren. Daar blijft het echter niet bij, ook zielsverwantschap is een perfecte spiegel van je innerlijke relatie met jezelf. Opmerkelijk is dat het beeld een gemeenschappelijke deler heeft, namelijk dat in al deze repetitieve relaties er altijd de gemeenschappelijke noemer is: JIJ.

Voor Rudy Baeten werd het een heuse opdracht, want elk beeld is authentiek en werd met de hand bewerkt. Daar gaat een heel proces aan vooraf: de beelden worden gemaakt door middel van een mal. Na het verwijderen uit de mal wordt nog een uur besteed aan de verdere afwerking. Vervolgens worden de beelden gedurende een paar weken gedroogd om daarna voor een eerste keer te worden gebakken in de oven op 980 graden gedurende 12 uur. Na het bakken worden de beelden geglazuurd en gaan ze voor de tweede keer de oven in, opnieuw voor 12 uur maar deze keer op een eindtemperatuur van 1080 graden. Na afkoeling worden de beelden op hun voetstuk geplaatst.

Aan het beeld 'Spiegeling' wordt een relatiekaartje gehecht met daaraan de senryu
'liefde is...'. Ook hier is gedicht versus beeld een terechte spiegeling.


De Geraardsbergse steegjesroute

De Mattentaart

GerArt 2018